TÓM TẮT MỘT SỐ Ý CHÍNH TRONG BÁO CÁO
 
Thị trường đang hình thành sóng 12345 nhỏ tăng giá trong sóng (5) lớn sau khi vận động sóng (4) lớn theo mẫu hình ABC. Hỗ trợ sóng 4 nhỏ khi điều chỉnh là 1,214 đến vùng 1,238 điểm.

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 51% và 50 % giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Dựa trên thống kê, chỉ số giao dịch tăng điểm với giá đóng cửa không rõ cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa vào phiên giao dịch ngày thứ 2. Hỗ trợ là 1,200 điểm và kháng cự là 1,280 điểm.

Nhà đầu tư tải bản báo cáo đầy đủ theo đường link sau: