Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04/2024 như sau:
 
STT Mã chứng khoán thực hiện
giao dịch ký quỹ đầu kỳ
Sàn Tỉ lệ Giá chặn cho vay
(Thị giá)
1 AAA HOSE 35% 14.625
2 ACB HOSE 50% 35.295
3 ACL HOSE 30% 16.640
4 AGG HOSE 20% 29.770
5 AGR HOSE 30% 12.000
6 ANV HOSE 30% 51.000
7 ASM HOSE 40% 16.900
8 BAF HOSE 15% 35.620
9 BCG HOSE 30% 11.349
10 BCM HOSE 20% 80.000
11 BFC HOSE 15% 39.390
12 BIC HOSE 30% 38.350
13 BID HOSE 50% 65.260
14 BMC HOSE 30% 24.830
15 BMP HOSE 30% 85.000
16 BSI HOSE 30% 81.120
17 BVH HOSE 50% 54.210
18 BVS HNX 50% 8.500
19 BWE HOSE 30% 57.135
20 CEO HNX 35% 8.500
21 CII HOSE 20% 10.000
22 CMG HOSE 30% 61.490
23 CNG HOSE 30% 47.840
24 CSV HOSE 40% 82.550
25 CTD HOSE 30% 91.520
26 CTG HOSE 50% 43.160
27 CTI HOSE 30% 20.540
28 CTP HNX 40% 5.000
29 CTR HOSE 30% 65.000
30 CTS HOSE 40% 46.800
31 DAH HOSE 30% 26.000
32 DBC HOSE 20% 39.715
33 DBD HOSE 30% 72.280
34 DCM HOSE 40% 44.590
35 DGC HOSE 40% 155.610
36 DGW HOSE 40% 82.940
37 DHC HOSE 40% 55.510
38 DHG HOSE 50% 150.020
39 DIG HOSE 50% 22.000
40 DPG HOSE 30% 35.000
41 DPM HOSE 40% 46.020
42 DPR HOSE 30% 51.415
43 DST HNX 30% 5.000
44 DVP HOSE 50% 101.010
45 DXG HOSE 40% 25.870
46 EIB HOSE 30% 23.140
47 ELC HOSE 20% 5.000
48 EVE HOSE 30% 18.525
49 EVF HOSE 20% 3.000
50 FMC HOSE 50% 65.000
51 FPT HOSE 50% 147.810
52 FTS HOSE 30% 30.000
53 GAS HOSE 50% 105.170
54 GEG HOSE 30% 18.070
55 GEX HOSE 40% 30.485
56 GMD HOSE 50% 50.000
57 GVR HOSE 40% 20.000
58 HAH HOSE 40% 53.950
59 HAX HOSE 30% 19.825
60 HCM HOSE 50% 36.660
61 HDB HOSE 50% 30.355
62 HDC HOSE 40% 42.900
63 HDG HOSE 50% 37.050
64 HHS HOSE 50% 12.285
65 HHV HOSE 30% 15.000
66 HPG HOSE 50% 47.120
67 HQC HOSE 20% 5.000
68 HSG HOSE 50% 25.000
69 HTN HOSE 30% 20.670
70 HUT HNX 45% 24.440
71 IDC HNX 50% 50.000
72 IDI HOSE 30% 16.510
73 IJC HOSE 30% 19.370
74 IMP HOSE 30% 87.490
75 ITC HOSE 20% 15.145
76 KBC HOSE 20% 42.900
77 KDC HOSE 30% 79.950
78 KDH HOSE 30% 47.450
79 KSB HOSE 30% 30.000
80 LCG HOSE 30% 17.030
81 LPB HOSE 50% 22.230
82 LSS HOSE 20% 5.000
83 MBB HOSE 50% 30.355
84 MIG HOSE 30% 22.620
85 MSB HOSE 50% 18.460
86 MSH HOSE 30% 50.000
87 MSN HOSE 50% 93.470
88 MWG HOSE 50% 66.300
89 NBB HOSE 30% 33.020
90 NKG HOSE 40% 26.000
91 NLG HOSE 30% 56.810
92 NT2 HOSE 30% 29.965
93 NTL HOSE 30% 55.575
94 NVL HOSE 40% 20.000
95 OCB HOSE 50% 18.720
96 PAN HOSE 30% 31.070
97 PC1 HOSE 30% 36.010
98 PCH HNX 50% 10.000
99 PDR HOSE 40% 41.860
100 PET HOSE 30% 35.360
101 PHC HOSE 30% 10.000
102 PHR HOSE 30% 78.650
103 PLX HOSE 50% 48.295
104 PNJ HOSE 50% 125.970
105 POW HOSE 50% 14.625
106 PVC HNX 50% 21.450
107 PVS HNX 45% 54.860
108 PVT HOSE 40% 36.790
109 REE HOSE 40% 81.380
110 S99 HNX 20% 10.000
111 SAB HOSE 40% 72.930
112 SAM HOSE 20% 8.476
113 SBT HOSE 30% 16.055
114 SCI HNX 20% 12.000
115 SCR HOSE 20% 10.000
116 SGT HOSE 20% 12.000
117 SHB HOSE 40% 14.495
118 SHI HOSE 30% 5.300
119 SHS HNX 50% 15.000
120 SKG HOSE 20% 20.000
121 SSB HOSE 30% 25.000
122 SSI HOSE 40% 47.840
123 STB HOSE 40% 38.480
124 SZC HOSE 30% 53.495
125 TCB HOSE 50% 58.760
126 TCH HOSE 30% 21.450
127 TCM HOSE 30% 50.000
128 TEG HOSE 35% 12.000
129 TNG HNX 30% 28.470
130 TNH HOSE 30% 28.600
131 TPB HOSE 50% 23.660
132 VCB HOSE 50% 123.370
133 VCG HOSE 50% 32.240
134 VCI HOSE 40% 64.610
135 VCS HNX 50% 87.100
136 VGC HOSE 50% 72.800
137 VGS HNX 35% 33.280
138 VHC HOSE 30% 96.070
139 VHM HOSE 50% 55.835
140 VIB HOSE 50% 29.510
141 VIC HOSE 30% 62.140
142 VIX HOSE 30% 12.000
143 VJC HOSE 50% 40.000
144 VND HOSE 40% 28.665
145 VNE HOSE 50% 6.000
146 VNM HOSE 50% 88.270
147 VPB HOSE 40% 30.000
148 VPG HOSE 45% 13.300
149 VRE HOSE 50% 32.110
150 VSC HOSE 45% 29.510


Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm

Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
  • Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
  • Tổng đài DVKH: 1900 1811 (nhánh số 2)
  • Email: trungtamcskh@aas.com.vn
  • Web: https://aas.com.vn