Thông tin tài chính chương trình Tuyển sinh 2020 - 2021

06/04/2020

Trân trọng gửi tới Quý CMHS thông tin về lệ phí và hình thức nộp khi dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10 của Hệ thống Archimedes School. 

1. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10 

 • Hồ sơ: 200.000₫;
 • Lệ phí khảo sát môn CB (bắt buộc): 600.000₫;
 • Lệ phí khảo sát môn NC (tự chọn): 500.000₫/môn.

2. HÌNH THỨC NỘP

HỌC SINH DỰ TUYỂN LỚP 6: Chuyển khoản vào tài khoản trường đăng ký NV1

TRƯỜNG THCS ARCHIMEDES ACADEMY (TRUNG YÊN 10)

 • Chủ tài khoản: CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN GIAO DUC ARCHIMEDES VIET NAM
 • Số tài khoản: 11810000001189
 • Ngân hàng: BIDV (TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hà)
 • Cú pháp: Ho so + le phi KS vào 6 Archimedes Trung Yen, Họ tên Học sinh, Ngày sinh, Số điện thoại. 

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT ARCHIMEDES ĐÔNG ANH

 • Chủ tài khoản: CTY CP PT DT XD VIET NAM (Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam)
 • Số tài khoản: 21410003366222
 • Ngân hàng: BIDV (TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội)
 • Cú pháp: Ho so + le phi KS vào 6 Archimedes Dong Anh, Họ tên Học sinh, Ngày sinh, Số điện thoại.

HỌC SINH DỰ TUYỂN LỚP 10: Chuyển khoản vào tài khoản trường Archimedes Đông Anh hoặc nộp tại VP các trường thuộc Hệ thống Archimedes School (tháng 5/2020)

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT ARCHIMEDES ĐÔNG ANH

 • Chủ tài khoản: CTY CP PT DT XD VIET NAM (Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam)
 • Số tài khoản: 21410003222333
 • Ngân hàng: BIDV (TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội)
 • Cú pháp: Ho so + le phi KS vào 10 Archimedes Dong Anh, Họ tên Học sinh, Ngày sinh, Số điện thoại.