Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

12/08/2022

Mỗi người dân Đông Anh hãy là một cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Cách đây 77 năm, lịch sử của dân tộc ta đã ghi dấu một mốc son chói lọi. Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã tổng khởi nghĩa vùng lên đánh đổ hoàn toàn ách thống trị hàng ngàn năm phong kiến và thực dân, thành lập nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Ngày 19/8/1945 cũng là ngày lực lượng Công an Việt Nam chính thức ra đời, trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Trải qua chặng đường lịch sử 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CAND đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang. Cùng với lực lượng công an nhân dân Việt Nam và công an Thủ đô, Công an huyện Đông Anh được xây dựng và ngày càng lớn mạnh trưởng thành theo các thời kỳ cách mạng.

Trên chặng đường lịch sử, tập thể và CBCS Công an huyện đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND thành phố, CATP, Huyện ủy, UBND huyện ghi nhận, khen thưởng. Lực lượng Công an xã cũng đã lập được nhiều thành tích xuất sắc: Ban Công an xã Đông Hội vinh dự được trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; nhiều lượt tập thể, cá nhân công an xã được các cấp khen thưởng…

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, các thế lực thù địch và bọn phản động luôn tìm mọi cách chống phá Đảng và nhà nước; hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, bên cạnh đó là mặt trái của nền kinh tế thị trường… nhưng mỗi CBCS Công an huyện vẫn luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cao quý của người chiến sỹ CAND theo 6 điều Bác Hồ dạy. Với chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, Công an huyện đã làm tốt các mặt công tác được giao, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của huyện Đông Anh. 

Với những thành tích đó, Công an huyện Đông Anh, lực lượng công an xã đã đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần tô thắm bề dày thành tích, truyền thống vẻ vang của đơn vị nói riêng, của huyện Đông Anh và Thủ đô Hà Nội nói chung; được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, được nhân dân tin yêu, mến phục.

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục siết chặt đội ngũ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ôn lại truyền thống vẻ vang 77 năm của lực lượng Công an nhân dân và thiết thực kỷ niệm 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, mỗi người dân Đông Anh hãy là một cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đông Anh, phấn đấu xây dựng huyện Đông Anh thành Quận trong thời gian sớm nhất.