Kính gửi Quý Cha mẹ học sinh,

Archimedes School trân trọng gửi tới quý vị thông tin về đồng phục học sinh tại các Nhà trường trong năm học 2021 - 2022

1. Đồng phục tiêu chuẩn của Archimedes School

2. Bảng giá đồng phục học sinh năm học 2021 - 2022

4. Đăng ký mua đồng phục

  • Đối với học sinh mới tại Hệ thống Archimedes School: đăng ký mua theo set đồng phục;
  • Đối với học sinh khác: Có thể đăng ký riêng từng sản phẩm theo nhu cầu;
  • Quý CMHS nếu có vấn đề vui lòng không giặt sản phẩm và liên hệ Văn phòng đổi trả trong vòng 05 ngày.
  • Đăng ký mua đồng phục năm học 2021 - 2022 dưới đây: