N.P.K.SI 4-9-6-1,5 – DINH DƯỠNG CÂY LẠC

CÀ PHÊ SỐ 3 – GIỮA VÀ CUỐI MÙA MƯA

CÀ PHÊ SỐ 2 – MÙA MƯA

CÀ PHÊ SỐ 1 – MÙA KHÔ

LÚA 2 – CHUYÊN THÚC

LÚA 1 – CHUYÊN LÓT